WSZYSTKIE INFORMACJE NA 17.10.2020

Regulamin i informacje imprezy  Zimowe zmagania z Full-Gazem Full-Gaz Kaszuby

 Prosimy o dokładne przeczytanie całości ! 

Wszystkie informacje na temat zlotu znajdują się właśnie tutaj !

Data imprezy to 17.10.2020 

ZAPISY :

Całkowity koszt imprezy wynosi :

350 zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot),

250 zł Quad 4×4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

12.10.2020 PO TYM TERMINIE 100 zł DOPŁATY !!!

Istnieje możliwości dopisania się w dzień imprezy . 

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12/1

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko kierowcy oraz pilota, klasę startową, nazwę samochodu oraz nazwę klubu / team. 

Telefony kontaktowe : 

Krzyś ( Świder ) 698-333-368

Filip ( Świeca ) 693-970-722

Baza znajdować będzie się na terenie 4×4 Full-Gaz Kaszuby 

https://www.google.com/maps/place/Full-Gaz+4×4+Kaszuby/@54.1057828,17.9675522,433m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470277d9639c7469:0xc0ad42b6e7ae195d!8m2!3d54.1054629!4d17.9664217?hl=pl-PL

Współrzędne  : 

54°06’22.1″N 17°58’31.7″E

Wjazd od strony ulicy Klasztornej. 

Informacje ogólne :

W sezonie 2020 odbędą się trzy imprezy pucharu 4×4 Full-Gaz Kaszuby ! 

  1. 21.03.2020 Kaszubskie Bezdroża z Full-Gazem ( Odwołane z powodu pandemii ) 
  2. 20.06.2020 Weekendowe Spotkanie 4×4
  3. 29.08.2020 XXIV Zlot Samochodów Terenowych i Quadów 4×4 
  4. 17.10.2020 Zimowe zmagania z Full-Gazem 

Organizator zastrzega prawo do zmienienia daty imprez jak i odwołania imprez. 

Uwaga zmiana klas startowych ! Klasy zostały dostosowane do “ PUCHARU POMORZA “ 

Klasy startowe : 

TurystykOFF-RoadWyczynExtremeQuad , ATV , UTV
Nadwozie
Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna klatka bezpieczeństwa.Niedopuszczalna zewnętrzna klatka bezpieczeństwa.  Wnętrze auta seryjne. Dopuszczalna wymiana fotela kierowcy i pilota wraz z pasami bezpieczeństwa. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna i zewnętrzna  klatka bezpieczeństwa.Wnętrze auta bez ograniczeń. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. 
Bez ograniczeńBez ograniczeńTylko seryjne konstrukcje . 
Układ napędowy
Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Nawet gdy były montowane seryjnie. Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Jednostka napędowa bez ograniczeń. Nie dozwolone mosty portalowe (zwolnice) Dozwolone blokady mostów.
Bez ograniczeń

Bez ograniczeń
Wyciągarki
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane. 
Zalecana ręczna wyciągarka.
Dozwolona jedna wyciągarka elektryczna. 
Montaż wyciągarki tylko z przodu samochodu. Zamontowane w tylnej części samochodu zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. 
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane.
Zalecana ręczna wyciągarka.
Bez ograniczeńDozwolone tylko wyciągarki elektryczne . 
Opony
Średnica max 37”Opony nieagresywne. Zakaz opon typu Simex, maxi cross, bogger, trepador, jodła i inne opony agresywne i rolnicze ) Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 40 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.
Wyposażenie samochodów 
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza 


Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWLina kinetyczna Szekle  
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekleTrapy

Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle

Oczywiście ciężarówek nie wpuszczamy , DMC 3,5 Tony + aktualny przegląd , ubezpieczenie oraz gaśnica, kaski. Max rozmiar opon 37″ ( Nie dotyczy tylko klasy EXTREME ). Dzieci w koszulkach odblaskowych.

Plan imprezy :

08:00 Otwarcie biura zawodów 

Z powodu pandemii wspólna odprawa się nie odbędzie. 

Startujemy wraz z otwarciem biura zawodów

Od godziny 17:00 Ponowne otwarcie biura + wydawanie posiłków

23:00 Ogłoszenie wyników ( Godzina może ulec zmianie ) 

Karty drogowe można zdawać dopiero od godziny 17:00 ( Po ponownym otwarciu biura ) 

Zaplanowaliśmy 50 pieczątek dla każdej z klas

5 PO ( prób obserwowanych ), oraz 3 OS ( Odcinki czasowe nie liczą się do przeprawy )

Dla klasy turystyk dodatkowe zadania specjalne. 

Zapewniamy:

-Ciepły posiłek

-dla zwycięzców puchary

-Dobre tereny i zabawę

Prosimy zapoznać się z regulaminem

 Regulamin OS ( Odcinki czasowe ) 

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego.

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4×4 i quady 4×4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd oraz prawo jazdy.

4. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg !

5. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów, po których się poruszają.

6. Na odcinku sprawnościowym za każdą ominiętą bramkę dolicza się + 20 sekund , a za potrącony słupek, gdy dotknie ziemi lub zerwaną taśmę + 5 sekund od wyniku osiągniętego na mecie.

7. Za nieukończenie OS-u zawodnik otrzymuje taryfę czasową.

8. Taryfa czasowa jest to najgorszy czas danego OS-u plus 10 sekund.

9.  W razie nieobecności sędziego należy zadzwonić pod numery podane w regulaminie. Os-y czynne do godziny (godziny będą podane w późniejszym terminie).

10. Pojazdy nie biorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

11. Puchary i nagrody nieodebrane w trakcie ogłaszania wyników, przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

12. Na każdym OS w pojeździe może znajdować się tylko kierowca i pilot . 

13. Na odcinku sprawnościowym załoga ma obowiązek jazdy w kasku !  

14. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 200 do 500 złotych, która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka. 

REGULAMIN PRZEPRAWY

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego. 

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4×4 i quady 4×4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci sędziów, radaru lub fotoradaru. Za niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych, będą stosowane punkty karne, -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów oraz właścicieli terenów, po których się poruszają.

8. Klasyfikacje odcinków czasowych i przeprawy leśnej liczone są osobno.

9. PK – punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi i oznaczone są biało – czerwoną taśmą. Punktacja +1 pkt.

10. PP – próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi i oznaczone są taśmami o różnym kolorze dla każdej klasy. Punktacja +1 pkt.

Turystyk – light taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Off road – light taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Wyczyn – taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Extreme  – taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Quad – taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

11. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Pieczątki wstawione w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nie numerowanym na pierwszej stronie.

12. PO – próby obserwowane przez sędziego. Za każdą próbę + 5 pkt. Pieczątkę przystawia sędzia.

PO –  czynne od godziny (godziny podane w wersji papierowej przy zapisach)

13. W razie nieobecności sędziego lub  kłopotów na trasie, należy zadzwonić pod nr. tel :

Krzysiu (Świder)  698-333-368 

Filip (Świeca)  693-970-722

14. W obrębie próby, między taśmami, dozwolona jest pomoc przez innego uczestnika. Zawodnik za zerwanie taśmy lub wjazdu za taśmę otrzymuje tylko 1 pkt.

16. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy ( Jeśli nie strzelali to o wyniku decyduje czas z odcinka czasowego ) 

17. Strzelnica znajduje się (informacje na temat strzelnicy podane w wersji papierowej przy zapisach)

19. Za zdanie na mecie sędziemu rozplombowującemu worka z zebranymi śmieciami dolicza się +1 pkt.

20. KARTY NIE ZAPLOMBOWANE NIE SĄ LICZONE.

21. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora – zostanie ona ANULOWANA.

22. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa. Uszkodzenie drzew będzie skutkowało karą pieniężną lub dyskwalifikacją. 

23. Karty zostaną zaplombowane z prawej strony auta (od strony pilota).

24. Po przybyciu na metę kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje – nie później niż 12 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie.

25. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

26. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu. Działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

27. Puchary i nagrody nieodebrane w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

28. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 200 do 500 złotych, która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu

rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

Informacje na temat modyfikacji aut w danych klasach startowych :

TurystykOFF-RoadWyczynExtremeQuad , ATV , UTV
Nadwozie
Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna klatka bezpieczeństwa.Niedopuszczalna zewnętrzna klatka bezpieczeństwa.  Wnętrze auta seryjne. Dopuszczalna wymiana fotela kierowcy i pilota wraz z pasami bezpieczeństwa. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna i zewnętrzna  klatka bezpieczeństwa.Wnętrze auta bez ograniczeń. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. 
Bez ograniczeńBez ograniczeńTylko seryjne konstrukcje . 
Układ napędowy
Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Nawet gdy były montowane seryjnie. Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Jednostka napędowa bez ograniczeń. Nie dozwolone mosty portalowe (zwolnice) Dozwolone blokady mostów.
Bez ograniczeń

Bez ograniczeń
Wyciągarki
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane. 
Zalecana ręczna wyciągarka.
Dozwolona jedna wyciągarka elektryczna. 
Montaż wyciągarki tylko z przodu samochodu. Zamontowane w tylnej części samochodu zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. 
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane.
Zalecana ręczna wyciągarka.
Bez ograniczeńDozwolone tylko wyciągarki elektryczne . 
Opony
Średnica max 37”Opony nieagresywne. Zakaz opon typu Simex, maxi cross, bogger, trepador, jodła i inne opony agresywne i rolnicze ) Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 40 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.
Wyposażenie samochodów 
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza 


Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWLina kinetyczna Szekle  
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekleTrapy

Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle

Oczywiście ciężarówek nie wpuszczamy , DMC 3,5 Tony + aktualny przegląd , ubezpieczenie oraz gaśnica, kaski. Max rozmiar opon 37″ ( Nie dotyczy tylko klasy EXTREME ). Dzieci w koszulkach odblaskowych.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące pandemii covid-19 

  1. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości.
  2. Prosimy o zasłanianie ust oraz nosa ( Na terenie bazy zasłanianie ust oraz nosa obowiązkowe ) 
  3.  Każdy uczestnik zlotu będzie miał zmierzoną temperaturę ciała.