Puchar Pomorza

 1. Informacje ogólne 
 2. Uczestnicy
 3. Zasady pucharu 
 4. Klasy startowe
 5. Bezpieczeństwo
 6. Zażalenia
 7. Nagrody
 8. Podsumowanie

1.Informacje ogólne 

1.1 Puchar Pomorza jest cyklem imprez o charakterze turystycznego zlotu.    

1.2 Celem Pucharu Pomorza jest wspólna zabawa, a także wytypowanie najlepszej załogi w danej klasie. 

1.3 Puchar Pomorza składa się z 10 imprez w sezonie 2020.

Uroczyste zakończenie pt.  “ Bal Terenowca “ odbędzie się dnia 21.11.2020 w Hotelu 

( Dokładna informacja w późniejszym terminie )

……………………………………………………….

1.4 Organizatorami są : 

4×4 Full-Gaz Kaszuby

4×4 Chojnice 

Elbląskie Mistrzostwa 

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany jej terminu bez podania przyczyn. Jednocześnie organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników (przygotowanie pojazdu, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie).

1.6 Organizator dołoży wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie Imprezy oraz zapewnienie bezpieczeństwa zawodników.

1.7 Organizator zapewnia pomoc medyczną na trasie Imprezy.

1.8 Każdy uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, Policji, Straży Gminnej i Straży Leśnej.

1.9 W pucharze mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4×4 i quadów 4×4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd oraz prawo jazdy.

1.10 Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenia dróg.

1.11 Uczestnicy biorą udział w Pucharze Pomorza na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstawy do roszczeń w stosunku do organizatorów i właścicieli terenów, po których się poruszają.

1.12 Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej oraz przygotowania dokumentacji. 

2.Uczestnicy

2. Dopuszczona zostanie każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie prawo jazdy. 

2.1 Załogę w kategorii samochody 4×4 stanowi kierowca i pilot, przy czym pojazd może prowadzić wyłącznie pełnoletnia osoba posiadająca odpowiednie prawo jazdy.

2.2 Załogi w kategorii Quad są jednoosobowe. 

2.3 Załogi biorące udział w Imprezie mają obowiązek dostosować się do wymagań danej klasy startowej. 

2.4 Zgłoszenia i opłaty wpisowego są indywidualne dla każdej z poszczególnych  imprez. Ustalane przez organizatorów. 

2.5 Każdy z uczestników w oparciu o treść art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów „Pucharu Pomorza” w celach organizacyjnych Imprezy. Jednocześnie każdy z uczestników zostaje poinformowany o uprawnieniach organizatorów do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi uczestników w materiałach promocyjnych i wydarzeniach związanych z Imprezą.

3. Zasady Pucharu

3. Puchar podzielony jest na 10 imprez, odbywających się w różnych rejonach Polski północnej. 

3.1 Każda z imprez wchodzących w skład Pucharu Pomorza to oddzielne wydarzenia, zasady liczenia punktów, próby sprawnościowe, limity czasowe, limity ilości uczestników itp., to indywidualna wizja organizatora danej imprezy.   

3.2 Na każdej z nich można uzyskać maksymalnie 100 pkt liczących się do Pucharu Pomorza. 

1 Miejsce uzyskuje 100 punktów 

2 Miejsce uzyskuje 95 punktów

3 Miejsce uzyskuje 90 punktów

4 Miejsce uzyskuje 85 punktów

5 Miejsce uzyskuje 80 punktów

……

20 Miejsce uzyskuje 5 punktów

21 Miejsce i pozostałe 0 punktów 

3.3 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w sezonie 2020 to 1000 pkt. 

3.4 Każda z klas startowych jest liczona oddzielnie. 

3.5 Zmienienie klasy startowej powoduje podzielenie punktów na klasy startowe, w których uczestnik brał udział . 

Terminy imprez branych pod uwagę

“ Pucharu Pomorza “ w 2020 roku :

 1. 21.06.2020 Weekendowe Spotkanie 4×4 Full-Gaz Kaszuby,
 2. 04.07.2020 Summer Off-road Challenge 2 runda,
 3. 29.08.2020 XXIV Zlot Samochodów Terenowych i Quadów 4×4 Full-Gaz Kaszuby,
 4. 12.09.2020 Autumn Off-road Challenge 3 runda,
 5.  25-27.09.2020 Elbląskie Mistrzostwa 12H,
 6. 17.10.2020 Zimowe zmagania z Full-Gazem,
 7. 14.11.2020 Winter Off-road Challenge 4 runda.
 • Terminy imprez mogą ulec zmianie . 

4. Klasy startowe

4. Klasyfikacja załóg prowadzona będzie w następujących klasach:

Turystyk

Off-road

Wyczyn

Extreme

Quad, Utv, Atv

Wszystkie inne klasy wymyślone przez organizatorów imprez nie wliczają sie w klasyfikacje pucharu Pomorza.

Wymagania techniczne poszczególnych klas startowych : 

TurystykOFF-RoadWyczynExtremeQuad , ATV , UTV
Nadwozie
Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna klatka bezpieczeństwa.Niedopuszczalna zewnętrzna klatka bezpieczeństwa.  Wnętrze auta seryjne. Dopuszczalna wymiana fotela kierowcy i pilota wraz z pasami bezpieczeństwa. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna i zewnętrzna  klatka bezpieczeństwa.Wnętrze auta bez ograniczeń. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. 
Bez ograniczeńBez ograniczeńTylko seryjne konstrukcje . 
Układ napędowy
Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Nawet gdy były montowane seryjnie. Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Jednostka napędowa bez ograniczeń. Nie dozwolone mosty portalowe (zwolnice) Dozwolone blokady mostów.
Bez ograniczeń

Bez ograniczeń
Wyciągarki
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane. 
Zalecana ręczna wyciągarka.
Dozwolona jedna wyciągarka elektryczna. 
Montaż wyciągarki tylko z przodu samochodu. Zamontowane w tylnej części samochodu zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. 
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane.
Zalecana ręczna wyciągarka.
Bez ograniczeńDozwolone tylko wyciągarki elektryczne . 
Opony
Średnica max 37”Opony nieagresywne. Zakaz opon typu Simex, maxi cross, bogger, trepador, jodła i inne opony agresywne i rolnicze ) Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 40 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.
Wyposażenie samochodów 
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza 


Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica Kaski ochronneApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWLina kinetyczna Szekle  
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekleTrapy

Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica Kaski ochronneApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica Kaski ochronneApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle

5. Bezpieczeństwo

5. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. 

5.1 Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających jest zabroniona i karana dyskwalifikacją.

5.2 Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania imprez. 

5.3 Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.

5.4 Uczestnictwo w “ Pucharze Pomorza “ może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.

5.5 W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. 

5.6 Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

5.7 Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami. 

5.8 Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarkami w celu zabezpieczenia drzew jest obowiązkowe. 

5.9 Każdy z uczestników zobowiązany jest do przeczytania niniejszego regulaminu.

6. Zażalenia

6. Wszelkie zażalenia odnośnie “Pucharu Pomorza “ mogą być kierowane tylko do głównego organizatora danej imprezy : 

4×4 Full-Gaz Kaszuby – Krzysztof Świderski 698-333-368

4×4 Chojnice – Mariusz Dorawa 511-201-202

Elbląskie Mistrzostwa 12H – Cezary Maizner 601-637-947

6.1 Decyzja w sprawie zażaleń zostanie podjęta po wspólnym uzgodnieniu organizatorów imprez wchodzących w skład Pucharu Pomorza . 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości

7. Nagrody 

Na Balu Terenowca odbędzie się oficjalne wręczenie pucharów.

8. Podsumowanie

8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem z pucharu oraz karą pieniężną w wysokości od 200 do 500 złotych, która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka. 

8.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach nawet w trakcie zawodów. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronach internetowych.