XXV ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH I QUADÓW 4×4

Regulamin i informacje imprezy  

XXV ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH 

I QUADÓW 4×4

 Prosimy o dokładne przeczytanie całości ! 

Wszystkie informacje na temat zlotu znajdują się właśnie tutaj !

Data imprezy to 04.09.2021

ZAPISY :

Całkowity koszt imprezy wynosi :

350 zł od samochodu terenowego (kierowca i pilot),

250 zł Quad 4×4.

Potwierdzeniem udziału w imprezie jest opłacenie całości wpisowego lub zaliczki (100 zł) do dnia:

23.08.2021 PO TYM TERMINIE 100 zł DOPŁATY !!!

Istnieje możliwości dopisania się w dzień imprezy . 

Na konto Kaszubskiego Klubu Przełajowego

83-400 Kościerzyna Szarlota 12/1

Bank BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0232 3870

W tytule przelewu prosimy podać Imię i nazwisko kierowcy oraz pilota, klasę startową, nazwę samochodu oraz nazwę klubu / team. 

Telefony kontaktowe : 

Krzysiek ( Świder ) 698-333-368

Asia 730-197-343

Baza znajdować będzie się na terenie 4×4 Full-Gaz Kaszuby 

https://www.google.com/maps/place/Full-Gaz+4×4+Kaszuby/@54.1057828,17.9675522,433m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470277d9639c7469:0xc0ad42b6e7ae195d!8m2!3d54.1054629!4d17.9664217?hl=pl-PL

Współrzędne  : 

54°06’22.1″N 17°58’31.7″E

Wjazd od strony ulicy Klasztornej. 

Informacje ogólne :

W sezonie 2021 odbędą się trzy imprezy Pucharu 4×4 Full-Gaz Kaszuby ! 

( Każda z imprez jest też liczona do Pucharu Pomorza ) 

  1. 05.06.2021 Weekendowe Spotkanie 4×4
  1. 04.09.2021 XXV Zlot Samochodów Terenowych i Quadów 4×4 
  1. 16.10.2021 Zimowe Zmagania z Full-Gazem 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty imprez jak i odwołania imprez. 

Klasy startowe : 

TurystykOFF-RoadWyczynExtremeQuad , ATV , UTV
Nadwozie
Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna klatka bezpieczeństwa.Niedopuszczalna zewnętrzna klatka bezpieczeństwa.  Wnętrze auta seryjne. Dopuszczalna wymiana fotela kierowcy i pilota wraz z pasami bezpieczeństwa. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. Seryjne, niezmodyfikowane. Dopuszczalna wewnętrzna i zewnętrzna  klatka bezpieczeństwa.Wnętrze auta bez ograniczeń. Dopuszcza się lift zawieszenia i budy. Zderzaki bez ograniczeń. 
Bez ograniczeńBez ograniczeńTylko seryjne konstrukcje . 
Układ napędowy
Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Nawet gdy były montowane seryjnie. Jednostka napędowa bez ograniczeń. Dopuszczone nie seryjne blokady mostów. Niedozwolone mosty nieseryjne oraz portalowe ( zwolnice) Jednostka napędowa bez ograniczeń. Nie dozwolone mosty portalowe (zwolnice) Dozwolone blokady mostów.
Bez ograniczeń

Bez ograniczeń
Wyciągarki
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane. 
Zalecana ręczna wyciągarka.
Dozwolona jedna wyciągarka elektryczna. 
Montaż wyciągarki tylko z przodu samochodu. Zamontowane w tylnej części samochodu zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. 
Wyciągarki niedozwolone.
Zostaną zaplombowane.
Zalecana ręczna wyciągarka.
Bez ograniczeńDozwolone tylko wyciągarki elektryczne . 
Opony
Średnica max 37”Opony nieagresywne. Zakaz opon typu Simex, maxi cross, bogger, trepador, jodła i inne opony agresywne i rolnicze ) Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 40 cali. Bieżnik bez ograniczeń.Średnica do 37 cali. Bieżnik bez ograniczeń.
Wyposażenie samochodów 
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza 


Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWDzieci w kamizelkach odblaskowych. 
Mile widziane : Kaski ochronne Lina kinetyczna Interkomy TrapyWyciągarki ręczneHi-LIftSzekle Zblocza
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaLina holowniczaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NWLina kinetyczna Szekle  
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekleTrapy

Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle
Obowiązkowo : Zaczepy holownicze Pasy bezpieczeństwaGaśnica ApteczkaPas ochronny na drzewa. Polisa OC/NW
Mile widziane : Interkomy Hi-LiftZbloczaSzekle

Oczywiście ciężarówek nie wpuszczamy , DMC 3,5 Tony + aktualny przegląd , ubezpieczenie oraz gaśnica, kaski. Max rozmiar opon 37″ ( Nie dotyczy tylko klasy EXTREME ). Dzieci w koszulkach odblaskowych.

Plan imprezy :

08:00 Otwarcie biura zawodów 

odprawa indywidualna i start od razu po zaplombowaniu karty

Od godziny 17:00 ponowne otwarcie biura + wydawanie posiłków

23:00 Ogłoszenie wyników

( godzina może ulec zmianie ) 

Zaplanowaliśmy ok. 50 pieczątek dla każdej z klas

3 PO ( próby po taśmach  )

Dla klasy turystyk dodatkowe zadanie specjalne. 

Zapewniamy:

-Ciepły posiłek

-Dla zwycięzców puchary

-Dobre tereny i zabawę

Prosimy zapoznać się z regulaminem

REGULAMIN PRZEPRAWY

1. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom organizatorów, sędziów, policji, straży gminnej i straży leśnej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego i naklejenie numeru startowego. 

3. W zlocie mogą brać udział użytkownicy samochodów terenowych 4×4 i quady 4×4 posiadający zarejestrowany i ubezpieczony pojazd oraz prawo jazdy.

4. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 KM/h, a przy zabudowaniach do 30 KM/h.

5. Na trasie będzie przeprowadzona kontrola prędkości w postaci sędziów, radaru lub fotoradaru. Za niestosowanie się do przestrzegania przepisów organizatora i ograniczeń prędkości na mapach drogowych, będą stosowane punkty karne, nawet -10 pkt. !

6. Zabrania się dewastacji środowiska naturalnego i niszczenie dróg !

7. Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialność i w razie wypadku nie mają podstaw do roszczeń w stosunku do organizatorów oraz właścicieli terenów, po których się poruszają.

9. PK – punkty kontrolne nie są oznaczone na mapie, znajdują się po prawej stronie drogi i oznaczone są biało – czerwoną taśmą. Punktacja +1 pkt.

10. PP – próby przejazdu są oznaczone na mapie. Mogą znajdować się w pewnej odległości od drogi i oznaczone są taśmami o różnym kolorze dla każdej klasy. Punktacja +1 pkt.

Turystyk – light taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Off road – light taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Wyczyn – taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Extreme  – taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

Quad – taśma (kolor tasmy bedzie podany w wersji papierowej przy zapisach)

11. Każdą pieczątkę należy przystawić w polu odpowiadającym na karcie. Pieczątki wstawione w innym miejscu nie będą liczone. W razie pomyłki lub nieczytelnej pieczątki należy złą pieczątkę przekreślić i przystawić w polu nie numerowanym na pierwszej stronie.

12. Przy równej ilości punktów z przeprawy leśnej, o kolejności decyduje punktacja ze strzelnicy.

13. Strzelnica znajduje się (informacje na temat strzelnicy podane w wersji papierowej przy zapisach).

14. Dodatkową konkurencją jest udzielenie pierwszej pomocy na trasie zlotu. Konkurencja ta jest nieoznakowana. Punkty przyznaje ratownik medyczny.

15. Za zdanie na mecie sędziemu rozplombowującemu worka z zebranymi śmieciami dolicza się +1 pkt.

16. KARTY NIE ZAPLOMBOWANE NIE SĄ LICZONE!

17. W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia pieczątki należy o tym poinformować organizatora – zostanie ona ANULOWANA.

18. Przy użyciu zbloczy lub wyciągarek ręcznych obowiązkowo należy użyć pasa do opasania drzewa. Uszkodzenie drzew będzie skutkowało karą pieniężną lub dyskwalifikacją. 

19. Karty zostaną zaplombowane z prawej strony auta (od strony pilota) do elementu trwale przymocowanego. Nie plombujemy kart na przelotkach. 

20. Po przybyciu na metę, kartę kontrolną należy oddać sędziemu, który ją odplombuje – nie później niż 12 godz. od momentu startu. Karty zerwane nie będą uwzględnione. Za każde 10 min. przekroczenia czasu odejmowane będą 2 pkt. od wyniku uzyskanego w przeprawie.

21. Pojazdy niebiorące udziału w zlocie mogą poruszać się wyłącznie drogami udostępnionymi dla ruchu kołowego.

22. Na wszelkich próbach zabrania się udzielania pomocy z zewnątrz, przez pojazdy nie będące uczestnikami zlotu. Działanie takie spowoduje DYSKWALIFIKACJĘ.

23. Puchary i nagrody nieodebrane w trakcie ogłaszania wyników przechodzą na rzecz Stowarzyszenia.

24. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją i usunięciem ze zlotu oraz karą pieniężną w wysokości od 200 do 500 złotych, która zostanie przeznaczona na dowolny Dom Dziecka.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu do momentu

rozpoczęcia zlotu. Ostateczna wersja zostanie wręczona przy zapisach.

Regulamin odcinków taśmowanych “PO” 

  1. Dla każdej z klas zaplanowaliśmy po 3 próby obserwowane zwane dalej PO. 
  2. Każde PO jest zaznaczone na mapie. 
  3. PO to próba obserwowana przez sędziego, w której sędzia przybija pieczątkę w wyznaczonym na to miejscu na karcie przyplombowanej do samochodu.
  4. Za przewrócony słupek, bądź zerwaną taśmę uczestnik otrzymuje tylko 1 punkt, natomiast za czysty przejazd maxymalną ilość punktów w danym PO. 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące pandemii covid-19 

  1. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości.
  2. Prosimy o zasłanianie ust oraz nosa. 

( Na terenie bazy zasłanianie ust oraz nosa obowiązkowe ) 

  1.  Każdy uczestnik zlotu będzie miał zmierzoną temperaturę ciała.